MANIFEST PER UNA MAJOR PRESÈNCIA DE LES CIÈNCIES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Barcelona, 30 de novembre de 2005

MANIFEST PER UNA MAJOR PRESÈNCIA DE LES CIÈNCIES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ.

FETS

La comunicació i divulgació científica, ambiental i mèdica —COMUNI’CAM— es desenvolupa als diversos mitjans de comunicació (premsa escrita, televisió, ràdio, Internet, etc.) i des d’institucions i professionals molt diferents, per la qual cosa els seus objectius van des de la més pura informació fins a la formació, educació i entreteniment del públic en aquests camps. Així doncs, aquesta comunicació i divulgació és competència dels periodistes i altres comunicadors, dels científics i dels educadors. I, sobretot, de les administracions que l’han fomentar en els seus programes d’actuació que legislen i doten d’infraestructures i recursos econòmics i humans per al desenvolupament de les ciències.

El nombre de seccions sobre COMUNI’CAM als mitjans de comunicació ha disminuït als darrers anys, malgrat l’increment de l’interès de la població en general per aquest tipus de continguts.

La seva presència als mitjans de comunicació no cobreix les expectatives ni les necessitats de la societat catalana del segle XXI. Els diferents responsables d’aquests mitjans ignoren aquesta realitat eliminant seccions especialitzades en Ciència, tal com va passar, per exemple, a La Vanguardia, Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya o, recentment, a l’Avui.

Per altra banda, s’està produint una important disminució de vocacions científiques entre els joves catalans. Les carreres de ciències han perdut un 40% dels alumnes des de 1997 fins a 2004, segons dades del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI).

Algunes de les conclusions que recull l’informe a nivell estatal sobre Percepció Social de la Ciència i la Tecnologia de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) són que aquestes es veuen associades amb el progrés i el benestar. Aquesta imatge positiva contrasta amb la percepció que els ciutadans tenen respecte als seus propis coneixements científics, ja que creuen que la informació i formació que en tenen és baixa. Respecte a la difusió científica als mitjans de comunicació, les revistes especialitzades, els llibres i Internet, per aquest ordre, són els recursos que els entrevistats creuen poder utilitzar per suplir la manca d’informació en aquests àmbits, tot i que les principals fonts d’informació segueixen sent la televisió i la premsa escrita. La mateixa enquesta mostra que bona part dels ciutadans creuen que el coneixement pot repercutir en la capacitat per a la presa de decisions.

La COMUNI’CAM fomenta el coneixement d’una realitat científica i tecnològica –més enllà dels laboratoris i que afecta directament l’activitat diària dels ciutadans- per part de la societat. Aquesta  formació del públic permetrà tenir ciutadans més preparats i conscienciats, els quals exigiran a l’Estat i les Comunitats Autònomes més inversió en ciència, tecnologia, medi ambient i medicina, com també la seva potenciació i presència als mitjans de comunicació per cobrir la demanda real de la població.

PER LA QUAL COSA MANIFESTEM QUE

La comunicació i divulgació científica, ambiental i mèdica (COMUNI’CAM) són bàsiques i totalment necessàries per tenir una ciutadania millor informada i formada en temes que els afecta directament a la millora de la seva qualitat de vida.

La potenciació d’aquest sector ha de servir per incrementar la cultura científica de la població, un pas imprescindible per assolir la tan propugnada societat del coneixement.

La promoció de la comunicació i la divulgació des de la comunitat científica contribuirà a situar aquest col·lectiu en el marc d’una societat moderna.

Els mitjans de comunicació, sobretot públics, haurien de crear, mantenir i potenciar seccions diàries dedicades a la comunicació i divulgació de la ciència, les novetats tecnològiques, el medi ambient i els avanços mèdics (COMUNI’CAM), assegurant una cobertura mínima, tant en quantitat com en qualitat, i independent d’altres temes, com l’economia o els esports. En tot cas aquest tipus de continguts haurien de tenir una presència integrada de forma transversal a l’actualitat diària.

Totes les parts involucrades han participar en aquesta tasca, des dels investigadors, passant per les institucions, els propis periodistes i comunicadors, els directius dels mitjans de comunicació i els educadors. Però pensem que els directius dels mitjans de comunicació hi tenen un paper destacat. Segons el nostre punt de vista han de crear, mantenir i potenciar  espais COMUNI’CAM i a posar-los en valor. No podem compartir ni entendre que encara a dia d’avui es facin desaparèixer alguns programes de ràdio, TV i seccions de premsa que mostren audiències acceptables, i fins i tot algunes bones, sovint suficients per mantenir aquestes seccions.

INSTEM I RECOMANEM

La creació, el manteniment i la potenciació d’espais específics COMUNI’CAM als mitjans de comunicació i presència de les notícies científiques en els espais generals per tal de participar a la realitat quotidiana.

Als responsables del mitjans de comunicació, sobretot dels mitjans públics, que:

1.    Implementin, a nivell general, la presència d’informació científica als mitjans de comunicació.
2.    Creïn espais i seccions de ciència.
3.    Destinin més recursos tant a la plantilla actual com als col·laboradors per les seccions COMUNI’CAM, així com per la formació especialitzada dels comunicadors.

A l’administració pública que incorpori la comunicació científica, en qualitat i quantitat, com a requisit fonamental perquè els mitjans de comunicació puguin rebre subvencions i per fer concessions de noves llicències.  Així mateix, l’administració pública hauria de fomentar incentius per als científics perquè comuniquin els resultats de les seves recerques cap a la societat.

Signat per:

Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: